Preview Mode Links will not work in preview mode

Vårt blåa lag


Apr 7, 2018

Lite blandade intervjuer från årets första match i Borås.

Håll till godo!

Saar vi

/Thelma, Agron, Rasmus, Kim, Micke, Gustav, Linus, Jon, Martin och Dennis