Preview Mode Links will not work in preview mode

Vårt blåa lag


Jun 12, 2018

En lång intervju med Katarzyna "Kasia" Herd, doktorand på Etnologen i Lund. Vi diskuterar hur fotboll kan analyseras genom magi, supporterkultur, subkulturer, hur inom "riten"/kontexten så tillåts ett annat beteende än vad som annars tillåts, hur en sådan älskad sport samtidigt kan vara så tacksam att slå på genom media och en hel det till.

Podden klipps och redigeras av Martin Ringstrand

Saar vi

/Ida och Dennis