Preview Mode Links will not work in preview mode

Vårt blåa lag


Jun 3, 2019

Ett långt samtal med Fredrik Brokopp (Ordförande i Polisförbundet Skåne nordväst, samt operativ polis i Delta 85) och hans syn på nuvarande situation och hur relationen mellan fotbollen och polisen har påverkats av den.

Avsnittet har klippts och redigerats av Martin Ringstrand