Preview Mode Links will not work in preview mode

Vårt blåa lag


Aug 21, 2018

Martin och Dennis intervjuar MFFs SLO, Pierre Nordberg, om det kommande lojalitetssystemet med vad det kommer innebära. Vi får även mer ingående information om Malmös ”satsning” på E-sport.

Podden klipps och redigeras av Martin Ringstrand

Saar vi

/Martin och Dennis