Preview Mode Links will not work in preview mode

Vårt blåa lag


Aug 21, 2017

I "We heard it through the great whine" får vi äntligen reda på vilket Johans kraftdjur är och kanske dragit igång en beef med MFF-podden. Var kommer plötslig i Vinslöv in i bilden? Detta och mycket mer i det femte avsnittet av Vårt blåa lag.

Avsnittet spelades in ett par timmar innan vi mötte afc vilket nog var bra för samtliga parter... 

Podden klipps och redigeras av den skicklige Malmoistas

Med himmelsblåa hälsningar

Dennis, Jon och Johan