Preview Mode Links will not work in preview mode

Vårt blåa lag

Jul 25, 2017

Välkommen till det tredje, något mer ångestfyllda, avsnittet.

Vi bearbetar kalabaliken i kvalet till Europa, eventuella konsekvenser och naturligtvis blickar vi framåt.

Vad är ett himmelsblått historiemedvetande? Var tar Jon vägen i slutet av avsnittet? Fjäril v.s Svala.

Vi berör även sociala medier och...


Jul 10, 2017

I detta andra, som alltid svårare, avsnittet så träffar vi Lennart "Uefaranken" Hedstigen. 

Vi pratar om hans relation till MFF om hur hans mamma försökte få honom att blicka lite längre norrut mot staden där fotboll är "religon", ja... man stavar det så i sündets pärla.

Vi snackar lite om Vardar och om hur...