Preview Mode Links will not work in preview mode

Vårt blåa lag

Jun 12, 2018

En lång intervju med Katarzyna "Kasia" Herd, doktorand på Etnologen i Lund. Vi diskuterar hur fotboll kan analyseras genom magi, supporterkultur, subkulturer, hur inom "riten"/kontexten så tillåts ett annat beteende än vad som annars tillåts, hur en sådan älskad sport samtidigt kan vara så tacksam att slå på...