Preview Mode Links will not work in preview mode

Vårt blåa lag

Oct 18, 2018

Ida, Anna, Martin och Dennis återförenas över skype i detta avsnitt -där vi berör allt från twitter till "Lillejulafton", Labbes tragiska bortgång och när händelser inom fotbollen blir viktigare än själva fotbollen. Vi jobbar även in Göingebygden, landslagsuppehåll och en hel del annat.

Beklagar att ljudet...