Preview Mode Links will not work in preview mode

Vårt blåa lag


Oct 8, 2017

Ett bildfagert besök, "jakten", sarfo, värdegrund, Kalla Fakta, att göra en Anders Hübinette, familjen strand, alla till Norrköping och en del annat. 

Välkomna till det tionde avsnittet av Vårt blåa lag.

Podden klipps och redigeras av Malmoistas

/Dennis, Johan, Jon och Martin