Preview Mode Links will not work in preview mode

Vårt blåa lag


Jul 25, 2017

Välkommen till det tredje, något mer ångestfyllda, avsnittet.

Vi bearbetar kalabaliken i kvalet till Europa, eventuella konsekvenser och naturligtvis blickar vi framåt.

Vad är ett himmelsblått historiemedvetande? Var tar Jon vägen i slutet av avsnittet? Fjäril v.s Svala.

Vi berör även sociala medier och framförallt "twiddor" och stormen i just detta vattenglas.

Allt detta och mycket mer i det tredje avsnittet av "Vårt blåa lag"

Som vanligt blir vi bortskämda med klippning och redigering av Malmoistas

/Dennis, Jon & Johan